เป็นประธานในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พร้อมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน TO be Number one ที่จะไปแข่งที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอำเภอภูสิงห์ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมนักวิ่ง นายด่านช่องสะงำ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2