เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธปัจจเวกขณญาณ” พระประธานหอฉ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธปัจจเวกขณญาณ” พระประธานหอฉัน ครบรอบ 79 ปี พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) 60 พรรษา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชน ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกาพุทธศาสนิกชน โดยมี พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ได้ร่วมในพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษยานุศิษย์ และพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดป่าหนองหวาย ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2