หารือข้อราชการร่วมกับ นางกนกกร เจริญพงศ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ นางกนกกร เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 และคณะ หารือข้อราชการ การประสานงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 การบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งการติดตามประเมินผลงบประมาณในเชิงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2