เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดั

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ให้คำแนะนำในการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้มาท่องเที่ยวและใช้บริการโฮสเตย์
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โฮมสเตย์บ้านหว้าน (Homestay BAN WAN) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2