ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดแบ่งเขตการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษออกเป็น 36 เขต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เขต
ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2