เป็นประธานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในการนี้ได้นำกล่าวคำถวายกระทง สำหรับลอยประทีป และลอยกระทงริมห้วยน้ำคำร่วมกับประชาชนชาวศรีสะเกษ
โดยมี พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมภายในงาน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2