เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF TO BE NUMBER ONE 2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF TO BE NUMBER ONE 2021 และถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองศรีสะเกษ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถานศึกษา รับชมการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีสิริเกศ และผลงาน พชอ.อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปี 2563
จากนั้นรับชมการแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ของโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และการแสดงดนตรีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทน ผอ. สพม.เขต 28 ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจําศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2