เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ นำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการมอบแนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการในจังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นดังนี้
– การจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
– การจัดการเลือกตั้ง อบจ. และ อบต.
– การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยประจำปี พ.ศ.2564
– โครงการคนละครึ่ง
– การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2564
– การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย ควันไฟ ช่วงเทศกาลลอยกระทง
– โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
– การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สถานการณ์พายุดีเปรสชันโมลาเบและสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2