เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวให้กำลังใจเด็กเยาวชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวให้กำลังใจเด็กเยาวชน คณะทำงานและผู้เข้าร่วมแข่งขัน Youth Sisaket Folk Song Contest 2020 " นักดนตรีรุ่นใหม่ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ" พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม และบรรยากาศภายใน SSK Park Sisaket ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวศรีสะเกษ
โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นางอินอร คันศร ผู้แทนนายกอบจ.ศรีสะเกษ นางเอื้อนจิต เจตน์จงใจ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมประกวด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ SSK PARK SISAKET

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2