ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำให้คำปรึกษา ทีม TO BE NUMBER ONE T

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำให้คำปรึกษา ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2