เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติปร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด จังหวัดศรีสะกษ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2