เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ(คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสวนสาธารณะ สวนพระยารัตนวงศา(ท้าวอุ่น)) โดยได้ประชุมหารือในประเด็น ดังนี้
๑. ร่างกำหนดการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒. รูปแบบ/แนวทางการจัดทำสวนสาธารณะ
สวนพระยารัตนวงศา(ท้าวอุ่น)
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2