เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้กับครอบครัว นายเสงี่ยม เมืองคูณ ผู้ประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายบางส่วน มูลค่าความเสียหายประมาณ 30,000 บาท โดยมีนายอำเภอศิลาลาดกล่าวต้อนรับและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางนีระนุช คล้ายทับทิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ณ บริเวณบ้านเลขที่ 48 บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2