เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พิจารณามาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการประชุมมีความเห็นในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
– รายงานผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– การดำเนินกิจกรรมครูแดร์ และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
– โครงการขับเคลื่อนการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
– การดำเนินการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2563
– มาตราการบำบัดรักษายาเสพติด
– แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ป.ป.ส.ภาค 3 และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2