เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่รัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดกำหนดไว้ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ ในการประชุมมีความเห็นในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
– การรายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม(สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม)
– ผลการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
– การปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม
– การดำเนินการด้านการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งปี
– สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– ผลการตรวจการบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
– การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)
– ผลการจัดระเบียบหอพัก
– การเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน
– การรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงวันลอยกระทง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2