ร่วมพบปะหารือข้อราชการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะหารือข้อราชการร่วมกับ นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากกรณีบิดามารดาป่วยหรือเสียชีวิตให้ได้รับการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานในการประสานการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ ห้องห้วยสําราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2