ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การประกวดสัญลักษณ์ 238 ปี ศรีสะเกษ
2. การทอและการแส่วผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 238 เมตร
3. การแต่งเพลงและการรำฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ
4. พื้นที่และการวางผังจัดงาน
5. การจัดทำเหรียญที่ระลึก 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ(เหรียญหลวงปู่หมุน)
6. กิจกรรมปั่นจักรยานและ Night Run
7. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
โดยมี ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผอ.กกท.จังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.ททท.สนง.สุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด รอง ผอ.สพม.เขต 28 อาจารย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สมาชิก YEC นายอาลัย หงษ์ทอง อดีตผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2