เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน ประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1.การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2563
2. งานประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
3. โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. สรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/ กรมเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ
5. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 5/2561
6. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
7. การพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ททท.สนง.สุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกทต.กำแพง นายกทต.สระกำแพงใหญ่ องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2