เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเก

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนแทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการผู้จัดการคูโบต้า ศรีสะเกษเลาเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2