เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพั

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษประจำปี ๒๕๖๓ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2