เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
-เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
-การกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน
-การนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศปถ. อำเภอ ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้โดยนายอำเภอขุนหาญและนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
-การเสนอรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบใน 9 อำเภอ
ทั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนงาน 365 วันศรีสะเกษปลอดภัย อันเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หน.สนง.ปภ.จังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จ.ว.ศก. ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2