เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ)และพระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 300 รูป ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้ NEW Normal รูปแบบใหม่ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า คหบดี และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2