ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2563 ภายหลังการผ่อนคลายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล ตรวจติดตามการก่อสร้าง และเปิดอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด และการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งพบปะ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์ รก.นายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอเบญจลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2