เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอมแดงครบวงจร ครั้งที่ 1/

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอมแดงครบวงจร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้ผลิตหอมแดงคุณภาพ ช่วยเหลือวิจัย พัฒนาปรับปรุงและแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมแดงอินทรีย์เพื่อเป็นพืช GI และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน YEC ศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2