เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2