ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๓ ให้บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวและมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2