เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้ครอบครัว นางเยาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 8,000,000 บาท ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลกำแพง ณ บริเวณบ้านเลขที่ 128/8 ชุมชนตลาดเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2