เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 7-8 ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอปรางค์กู่ พยุห์ โนนคูณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีรัตนะ ยางชุมน้อย ไพรบึง เบญจลักษ์ ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2