เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้ครอบครัว นางวิญญา สิงห์แก้ว ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 350,000 บาท ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ณ บริเวณบ้านเลขที่ 56 บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2