เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 238

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ (เหรียญหลวงปู่หมุน) ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานชาวศรีสะเกษได้มีไว้สักการะบูชาเป็นสิริมงคล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังนี้
1. เป็นกองทุนในการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
2. เป็นทุนในการสร้างสวนสาธารณะอนุสรณ์ 238 ปี สวนพระยารัตนวงศา(ท้าวอุ่น)
3. เป็นทุนในการสร้าง/ซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในโอกาสเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้ร่วมกราบสรีรสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โดยพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ พระครูสุตธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลจาน และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี มีปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ธนารักษ์จังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์ นายอำเภอวังหิน นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอไพรบึง ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2