เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 5-6 ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอกันทรารมย์ วังหิน บึงบูรพ์ อุทุมพรพิสัย ภูสิงห์ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2