ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 350 คน ร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2