ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการก

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมา ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมงานวิจัยและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เช่น
1. การส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรภายในจังหวัด
2. การส่งเสริมให้มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก
3. การรณรงค์ปลูกถั่วเหลือง
4. การส่งเสริมการปศุสัตว์
5. การทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโฮมสเตย์เชิงเกษตร
6. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดหอมแดง
โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2