เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้ครอบครัว นายอำพันธ์ จันทะโคตร ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 109,250 บาท โดยมีนายอำเภออุทุพรพิสัย กล่าวรายงาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางนีรนุช​ คล้ายทับทิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม ณ บริเวณบ้านเลขที่ 86 บ้านกระจ๊ะ​ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2