เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้นายเรเชนทร์ โพนทอง ผู้ประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายบางส่วน มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายอำเภอพยุห์ กล่าวต้อนรับและหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากพยุห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสุจิตรา มิมาชา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนตำบลหมากพยุห์ ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๕ บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลพยุห์อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2