เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การแข่งขันเรือยาวสนามท่าน้ำวัดศรีบึ

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การแข่งขันเรือยาวสนามท่าน้ำวัดศรีบึงบูรพ์” อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย ทั่วไป ก. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสักการะบูชาพระพุทธชินราช องค์ที่ 2
2. เพื่อการรำลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ นักรบและช้างซึ่งเป็นพาหนะในการสู้รบครั้งเมื่อในอดีตกาล
3. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกแห่งสายน้ำลำห้วยทับทัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนชาวอำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอใกล้เคียง
5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของคนในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รก.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอบึงบูรพ์ หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. และพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2