เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ รองประธาน กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้กับนางสาวจิดาภา พวงแสง ผู้ประสบอัคคีภัย ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น ที่ผ่านมา ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษกล่าวต้อนรับ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ กำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษโดยนางสมยา ศรีขาว เหรัญญิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ บ้านยางกุด หมู่ที่ ๕ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2