เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้ตราสัญล

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย “ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง” ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพรวมถึงการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 22 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2