เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คลังเลือ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำเภอเมืองจันทร์ ตามโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 128 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 114 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 114 ยูนิต พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 5 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย และครบ 36 ครั้ง จำนวน 1 ราย โดยมี นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองจันทร์ ร่วมพบปะให้กำลังใจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2