เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2