เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงอาเซียน การจัดงานมหกรรม OTOP ศรีสะเกษ "มหกรรมแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล" ณ ห้องซังฮี้ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ โอเทล อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2