เป็นประธานในงานบุญประเพณีออกพรรษา “พร้อมใจแต่งกายนุ่งผ้าไทยต

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานบุญประเพณีออกพรรษา "พร้อมใจแต่งกายนุ่งผ้าไทยตักบาตรเทโวโรหณะ" เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 หลังจากวันออกพรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัด ในการนี้ ได้นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เยี่ยมชมโรงมหรสพทางวิญญาณ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว
โดยมี ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด นายก อบต.โพนเขวา กำนันตำบลโพนเขวา ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2