ต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสมาคมไทยบริการท่องเ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) นำโดย นายสุทธิพงษ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ในกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยว The Spirit Of Esan : Thousand Year Kingdom "จิตวิญญาณแห่งอีสาน ลำนำศรีบุรินทร์ ถิ่นภูเขาไฟ ดินแดนอารยธรรมพันปี" เพื่อสมาชิกสมาคมได้สำรวจ ศึกษาเรียนรู้เข้าถึงสินค้าแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการเดินทางเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง ซึ่งดำเนินกิจกรรมแบบ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 เส้นทางบุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2