เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้นำกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด"ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด" จังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมอบวุฒิบัตรให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒ วัน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๐ คนประกอบด้วยกำนันและผู้นำชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรับแนวคิด และสร้างแกนนำ/ ผู้นำชุมชนสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชน แกนนำเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2