เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2