ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับเสด็จและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหญ่ ในวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทน พมจ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2