เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตในพื้นที่เทศบาลตำบลยางชุมน้อยเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงในพื้นที่ การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหา รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่และวินัยจราจร โดยมี นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หน.สนง.ปภ.จังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย ผู้กำกับสภ.ยางชุมน้อย ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผจก.บริษัทกลางฯ ผู้แทน ผอ.รพ.ยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารอปท. ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2