เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้แก่นางบัวคำ ศรีสะอาด ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน ๑ หลัง และทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๔,๖๘๘ บาท
โดยมีนายปวิช รัตวาลย์ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอกันทรลักษ์กล่าวต้อนรับรายงานสถานการณ์และมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้ ได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอบเงินและสิ่งของประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษโดยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๙ บ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2