เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ช

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ 2563 อีกทั้ง เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของจังหวัดศรีสะเกษ และการกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
โดยมี นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์กรเอกชน และคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2