เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2